Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Tájékoztató a jogosulatlan közterület-elkerítésekkel kapcsolatban

2020. október 7.

Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 17-i módosította a közterületek használatáról szóló rendeletet. Mivel kerületünkben többeket érinthet az új szabályozás, szeretnénk Önöket tájékoztatni az eljárás menetéről, céljáról, lehetséges következményeiről.

Az Önkormányzat célja, hogy évek óta fennálló, függő jogi helyzeteket rendezzen, amelyekre eddig nem születhetett mindenki számára megnyugtató megoldás. A szabályozás 2020. október 1-től lépett hatályba, de kétéves türelmi (felkészülési) idővel, amely alatt nem kerülhet sor szankció kiszabására.

Akkor jogellenes a közterület-elkerítés, ha ahhoz az önkormányzat nem járul hozzá, a közterületet pedig magánszemélyek, jogi személyek vagy más szervezetek úgy használják, mintha a sajátjuk lenne. Ez a hatóság tudomására juthat hivatalból vagy más, kérelemre megindított eljárás során.

Ilyenkor az Önkormányzat kiméreti a terület jogi telekhatárait – hogy tisztázza a tényállást –, az érintett ingatlan tulajdonosát pedig tájékoztatja arról, hogy a kerítése nem a jogi telekhatáron áll, hanem közterületen. Az ingatlantulajdonost egyben arra is figyelmeztetik, hogy megadott határidőre a kerítést vissza kell helyeznie a jogi telekhatárra. Ha ezt nem teszi meg, közigazgatási bírságot szabnak ki rá.

Az ingatlan tulajdonosát e kötelezettség alól a hatóság nem mentesítheti (kivéve a különös méltánylást érdemlő magánérdeket vagy a nyomós közérdeket). A tulajdonos nem hivatkozhat arra, hogy az ingatlant már a meglévő kerítéssel vette, hiszen ha az ingatlan megszerzésekor kellő körültekintéssel járt el, tudnia kellett, hogy a kerítés nem a megfelelő helyen áll. Elbirtoklásra sem hivatkozhat, hiszen a közterület az önkormányzat úgynevezett forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik.

Mindezek azonban nem zárják ki, hogy a fennálló helyzetet jogszerűvé lehessen tenni. Ha az nem sérti az önkormányzat érdekét, és minden körülményt figyelembe véve megoldható, a területre vonatkozó szabályozási terv módosítható, forgalomtechnikai kifogások sem merülnek fel és a vagyonjogi szabályok is lehetővé teszik, akkor a közterületből elkerített részt ki lehet vonni a forgalomképtelen törzsvagyonból és forgalomképessé lehet minősíteni. Az ingatlantulajdonos pedig vételi ajánlatot tehet az Önkormányzatnak. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosának az Önkormányzattal való megállapodás szerint vállalnia kell az átminősítés és a megszerzéssel járó költségek megtérítését.
  
A rendeletmódosítás célja hangsúlyozottan nem a bírságolás, hanem a telekhatárokat érintő, függő jogi helyzetek rendezése, elsősorban önkéntes jogkövetésre ösztönzéssel. Ezáltal akár hosszú évek óta megoldatlan ügyek is lezárhatóvá válnak.

A rendeletmódosítás kétéves türelmi időt biztosít. Ez azt jelenti, hogy közigazgatási bírságot ténylegesen csak azon ügyekben szabnak ki, amelyekben 2022. október 1-jén még mindig fennáll a jogellenes állapot. A kétéves türelmi idő eltelte után, a 2022. október 1-jét követő ügyekben pedig a teljesítési határidő leteltét követően.


Vissza
Naptár
2020 október
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31