Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Helyi Védelmi Bizottság

Bevezető

A katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés megszervezése és irányítása is állami feladat. Minden állampolgárnak joga megismerni a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, az irányadó védekezési szabályokat és joga és kötelezettsége a katasztrófavédelemben közreműködni.

A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, a katasztrófavédelemben részt vevők bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani, akik biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához szükséges információkat az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető hatásokról.

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény hatályba lépése a védelmi igazgatás helyi szintjén is jelentős változásokat eredményezett: 2013. január 1-jétől a helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik. A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetője.

Természeti eredetű veszélyek lehetnek az árvizek, belvizek, a földrengések, földcsuszamlások. A meteorológiai eredetű veszélyek a viharok, aszály, rendkívüli hőség, vagy hideg, stb. Civilizációs veszélyek a tűzesetek, nukleáris vagy veszélyes anyagokhoz kötődő balesetek, járványok, biológiai veszélyek, stb.

Mindezek elhárításában, megelőzésében vesz részt a Helyi Védelmi Bizottság.

A Helyi Védelmi Bizottság bemutatása

A Helyi Védelmi Bizottság testületi szerv, melynek elnöke kerületünkben a Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala vezetője, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a XVII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona. A Helyi Védelmi Bizottság tagjai Budapest Főváros Kormányhivatala képviselője, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XVIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője, különleges jogrend esetén a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának képviselője. A bizottsági üléseken állandó meghívottként jelen van Rákosmente polgármestere, a Helyi Védelmi Bizottság titkára, Rákosmente Önkormányzatának közbiztonsági referense, valamint békeidőszakban a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának képviselője.

A Helyi Védelmi Bizottság feladatai

A Helyi Védelmi Bizottság az illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását és az arra való felkészülés az alábbiak szerint:

 • irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítésével összefüggő közigazgatási feladatok előkészítését, végrehajtását;
 • közreműködik az illetékességi területén működő szervek honvédelmi feladatainak irányításában;
 • összehangolja az illetékességi területére háruló gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítését;
 • irányítja az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz szükséges tájékoztatási rendszer kialakítását és működését;
 • közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből adódó feladatok végrehajtásában;
 • béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat;
 • illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását és az arra való felkészülést.

Teendők katasztrófahelyzet észlelése esetén

Katasztrófahelyzet észlelése esetén a 112-es hívószámon kell bejelenteni az eseményt, ahonnan szükség esetén értesítik  a Helyi Védelmi Bizottság elnökét, aki azonnal megkezdi katasztrófaelhárítás szervezését, irányítását, és a katasztrófa elhárításában közreműködők riasztását.

Kapcsolódó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),
 • A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény,
 • A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet,
 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,
 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet.