Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Podmaniczky-Vigyázó-kastély

Címe: 1173 Budapest, Pesti út 115.

Védettség: műemlékvédelem

barokk, 1760

udvari homlokzata neobarokk, 1910

Az épületegyüttes a nyugat-keleti irányban húzódó Pesti út déli oldalán helyezkedik el. Maga a kastély három részből áll: a Pesti úttal párhuzamos hossztengelyű főépületből, az erre merőleges, eredetileg különálló melléképületből, valamint a kettőt összekapcsoló ún. összekötő szárnyból. A különálló gazdasági épület, a volt istálló a melléképület végénél, a Pesti úttal és a főépülettel párhuzamosan helyezkedik el.
Az épületegyüttest, illetve annak előkertjét a Pesti út felől - amely kb. 2 méterrel mélyebben fekszik - támfalszerű magas kerítés zárja le, melynek oszlopain az eredetileg megvolt nyolc barokk szobrocskából ma négy áll. E kerítés keleti végénél nyílt az eredeti kocsibehajtó- és gyalogkapu, amelyet - eredeti kődíszeinek maradványait megtartva kiszélesítettek. Ugyancsak megvan, részben átalakítva, a hátsó kerítés is, mely a kastély udvarát választja el a kerttől (ma: sportpályától).
A kastély főépületrészének alaprajza téglalap. Törtvonalú neobarokk manzárdtető fedi, az udvari rizalit fölött álkupolával. Architektúrája átalakított, neobarokk, a régi kiképzés egyes maradványainak megtartásával vagy utánzásával. A Pesti út felé, északra néző tizenegy tengelyes főhomlokzat 4+3+4 tengelybeosztású; középrizalitját törtvonalú barokk oromzat s benne faragott kőcímer, az oromzat csúcsát pedig kőváza emeli ki. A főhomlokzatéval azonos architektúra fordul át a két ablaknyílást tartalmazó keleti homlokzatra, az összekötő szárny által részben elfedett nyugati homlokzat szabad részére és kis változtatással a déli, udvari homlokzatoldalrészeire is. Itt a 2+2+3+2+2 tengelybeosztású homlokzat középső hét tengelyét ión oszlopos neobarokk előépítmény ésgazdagabb attika hangsúlyozza, ezen belül pedig a háromtengelyes középrészt erősebben előrelépő, portikusszerű nyitott előcsarnok, felette címeres neobarokk oromzat és álkupola emeli ki. Az előcsarnok alatt a középtengelyben nyíló bejárat megőrizte eredeti faragott rokokó kőkeretét.
A főépület nyugati oldalához csatlakozik a jóval alacsonyabb párkányszintű és kisebb traktusmélységű, nyeregtetős összekötő szrny. Homlokzatkiképzése a főépületével azonos jellegű, de a megváltozott méretek miatt eltérő arányokkal.
Az összekötő szárnyhoz dél felől csatlakozó, azonos párkánymagasságú, nyeregtetős melléképület nyugati homlokzatának közepétől kissé a Pesti út felé tolódva erőteljes háromtengelyes rizalit lép előre, zárópárkánya fölött attikával, s ezen íves-törtvonalú oromzattal; az épület déli végéhez mind a nyugati, mind a keleti (udvari) homlokzaton szintén erőteljes kiképzésű álkupolás neobarokk toldalékok csatlakoznak. Architektúrája -az udvari homlokzatot kivéve, ahol a neobarokk toldalékokkal egyidős és utólag beüvegezett oszlopos-árkádos folyosó húzódik - az összekötőszárnyéval azonos jellegű.
A különálló egykori istálló külseje jellegtelen. Homlokzatán láthatók a korábbi ablakok szemöldökkövei.

A kastély három részből áll: A Pesti úttal párhuzamos, középrizalitos főépületből, az erre merőleges, eredetileg különálló melléképületből, valamint a kettőt összekapcsoló összekötő szárnyból. A boltozott istálló a melléképület végénél, a főépülettel párhuzamosan helyezkedik el. Igényes belsőépítészeti részletek.
Építtette a Podmaniczky-család, több periódusban, a XVIII-XIX. század folyamán. Neobarokk udvari homlokzatát és manzárdtetejét 1906-1911 között kapta.

 

Vigyázó-Podmaniczky-kastély