Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Egyházak Rákosmentén

Rákosmente egyházi életét - mely jelentős hasonlóságot mutat az ország egyházi életéhez - a sokszínűség jellemzi. A mind a mai napig sok embert megmozgató történelmi egyházak (római és görög katolikus, református, evangélikus egyház) mellett a városban több kisebb gyülekezet (adventista, baptista, üdvhadsereg) is jelen van, de újonnan alakult közösség (Biblia Szól Egyház) is megtalálható Rákosmentén.

A 2001. évi népszámláláskor a következő felekezeti megoszlást rögzítették a kerületben:

Római katolikus  36458 45,58%
Görög katolikus    1270   1,59%
Református  10094 12,62%
Evangélikus    3563   4,45%
Izraelita       86   0,11%
Más egyház,felekezet    1341   1,67%
Nem tartozik egyházhoz, felekezethez  14809 18,51%
Nem kíván válaszolni  11702 14,63%
Ismeretlen, nincs válasz     664   0,83%

 

A vallásosság, a hitélet az emberi életforma alapvető szabályzói közé tartozik. Helye mindmáig a templom, a gyülekezeti terem. Jelenleg Rákosmentén 14 templom, 3 imaház és több gyülekezeti terem áll a hívek rendelkezésére. Az iskolai hitoktatás, a cserkészmozgalom, az egyházközösségekhez kapcsolódó ifjúsági csoportok, civil (laikus) szervezetek az ifjúság hitéleti lehetőségeit gazdagítják.