Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Jegyzői Iroda

A Jegyzői Iroda feladata a jegyző valamint az aljegyző munkájának adminisztratív, döntés-előkészítő, koordinációs valamint jogi oldalról történő közvetlen segítése.

A jegyző a Polgármesteri Hivatal közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezetője, aki törvény adta feladataként gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, és ezen ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében, továbbá döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, és dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Mindezen felül tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület valamint a képviselő-testület bizottságainak ülésein.

A jegyző joga és egyben kötelessége, hogy jelzi a képviselő-testületnek, a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél esetleges jogszabálysértést észlel.

A jegyző feladatai igazgatásszervezői, jogalkalmazói szakmai jellegűek, így megbízatása független az önkormányzati választási ciklustól. Mindez garanciát jelent a független szakmai hivatali szervezet, szakapparátus működtetésére, az igazgatási munka folyamatos, szakszerű ellátására.

A Jegyzői Iroda a gyors és pontos ügyvitel valamint a szakmailag megalapozott döntések meghozatalának elősegítése érdekében, a racionalizált munkamegosztás mentén több szervezeti egységre és szervezeti egységbe nem sorolt, de pontosan körülhatárolt feladatkörrel rendelkező munkatársak tevékenységére tagozódik.

Társasházak törvényességi felügyelete

A Jegyzői Iroda Csoportjai:

Elérhetőségek
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 110.
Jegyző: Dr. György-Rúzsa Ágnes
Telefon: +36 1 253-3320
Fax: +36 1 253-3323
E-mail: levelet küldök
Aljegyző: Dr. Mód Kristóf
Telefon: +36 1 253-3304
Fax: +36 1 253-3323
E-mail: levelet küldök
Irodavezető
Dr. Antal Mária
Iroda: I. emelet 109.
Telefon: +36 1 253-3311