Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése

A tevékenység típusától függően bejelentésre vagy engedélyre kötelezett a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozó. Emellett a fontosabb változásokat is haladéktalanul jeleznie kell a hatóságnak, amely nyilvántartást vezet a területén folytatott kereskedelmi tevékenységekről.

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén (a rendelet 6. számú mellékletében felsorolt tevékenységek) a kereskedelmi tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet 1. számú melléklet A) részében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a jegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök esetében (a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt tevékenységek) a működési engedély iránti kérelmet a vállalkozó a rendelet 1. számú mellékletének B) részében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell a kereskedőnek a jegyzőnél benyújtania.

A változás a már jogerős működési engedély alapján működő üzletek tevékenységének végzését nem befolyásolja, azt a továbbiakban is jogszerűen végezhetik, a korábban előírt kikötések és a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával.

A kereskedelmi tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül, a kereskedelmi tevékenység megszüntetését a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az üzlet használatára jogosult személyében történt változás, jogutódlás esetén – amennyiben az, az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – az előzőekben leírt eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Amennyiben a kereskedő által értékesíteni kívánt termékkör forgalmazásához más hatóság külön engedélye szükséges, a vállalkozónak – a tevékenység megkezdéséhez – gondoskodnia kell az adott hatósági engedély beszerzéséről.

 

Kérem a vállalkozókat, hogy a tevékenységük megkezdésével kapcsolatos bármely kérdésükkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel válaszolnak kérdéseikre.

 

Az eljárás megindítása:

Az eljárás lefolytatására, a kereskedelmi tevékenység végzésének helye szerinti, illetve mozgóbolt útján folytatott, csomagküldő, üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem esetén, a vállalkozó székhelye szerinti illetékes kerületi önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és illetékessége.

A működési engedély kiadása iránti kérelemet, továbbá a kereskedelmi tevékenység megkezdésének bejelentésére szolgáló  formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni ill. személyesen az Igazgatási Csoport munkatársaitól lehet beszerezni.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az Igazgatási Csoportnál személyesen, írásban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

 

Szükséges dokumentumok:

  • Amennyiben az üzletet bérli, akkor a bérleti szerződés.
  • Ha az üzlet közterületen áll, a közterület használatra vonatkozó hozzájárulás.
  • Ha az üzlet a piac területén áll, akkor a piacfelügyelővel kötött helyhasználati engedélyt.
  • Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, a társtulajdonosok hozzájárulását a tevékenység végzéséhez.
  • Amennyiben a kérelemben/bejelentésben megjelölt valamely termékkör forgalmazása külön engedélyhez kötött, a külön engedély eredeti példánya (bemutatásra)
  • Működési engedélyhez: Igazolás a szakhatóságok eljárási díjainak megfizetéséről (csekkfeladóvevény)
  • Vásárlók könyve.
  • Egyéni vállalkozók esetén: igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, vagy vállalkozói igazolvány (bemutatásra)
  • Cégek esetén: cégkivonat, vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány (bemutatásra).
Elérhetőségek
Igazgatási és Építéshatósági Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
az A- L betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Benkics Mónika
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
az L-Zs betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Zádoriné Juhász Csilla
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00
Letölthető dokumentumok
KERESKEDELEM tev. MEGSZÜNÉS új (doc 27,0 KB)
KERESKEDELMI tev. MODOSITAS új (doc 26,0 KB)
Kereskedelmi tev. bejelentés új (doc 64,5 KB)