Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Telepengedély és a telep létesítésének engedélyezése

A tevékenység típusától függően bejelentésre vagy engedélyre kötelezett az ipari tevékenységet végző vállalkozó. Emellett a fontosabb változásokat is haladéktalanul jeleznie kell a hatóságnak, amely nyilvántartást vezet a területén folytatott ipari tevékenységről.

2013. február 28-án hatályba lépett az 57/2013. (II. 27.) számú Korm. rendelet, amely a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól rendelkezik.

A jogszabály értelmében a telepengedélyhez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a jegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a jegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

Az új jogszabály a már jogerős telepengedély, valamint igazolás alapján működő telepek esetében a tevékenység végzését nem befolyásolja, a tevékenységüket a továbbiakban is jogszerűen végezhetik, a korábban előírt kikötések betartásával. Ez alól kivételt képeznek a nem veszélyes hulladékkal, valamint a veszélyes hulladékkal folytatott tevékenységek, melyek végzéséhez a vállalkozóknak új telepengedélyt kell beszerezniük.

Az ipari tevékenyég végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást, ideértve a telep megszűnését is haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történt változás, jogutódlás esetén az előzőekben leírt eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 

Kérem a vállalkozókat, hogy a tevékenységük megkezdésével kapcsolatos bármely kérdésükkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel válaszolnak kérdéseikre.

  

Az eljárás megindítása

Az eljárás lefolytatására a telep fekvése szerinti illetékes kerületi önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és illetékessége. Telepengedélyhez kötött tevékenység bejelentésére a formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni ill. személyesen az Igazgatási Csoport munkatársaitól lehet beszerezni.

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltűntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a vállalkozó igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, melynek összege 5.000 forint.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az Igazgatási Csoportnál személyesen, írásban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

Elérhetőségek
Igazgatási és Építéshatósági Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
az A- L betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Benkics Mónika
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
az L-Zs betűvel kezdődő nevű ügyfelek ügyeivel foglalkozó ügyintéző elérhetősége:
Zádoriné Juhász Csilla
Iroda: III. em. 309.
Telefon/fax: +36 1 253-3453
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00
Letölthető dokumentumok
IPARI tev. kérelem új (doc 49,5 KB)
IPARI tev. megszűnés új (doc 24,0 KB)
IPARI tev. módosítás új (doc 25,5 KB)