Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Képviselő-testületi Csoport

A Képviselő-testületi Csoport feladata a Képviselő-testület, a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzatok munkájának szervezése, munkafeltételeinek biztosítása, dokumentumainak kezelése.

Az előterjesztésekkel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, a képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása, hanganyag alapján a Képviselő-testület és a bizottságok határozatainak elkészítése, jegyzőkönyv megírása, aláírást követően a rendeletek normaszövegének és a szerkesztett jegyzőkönyveknek a képviselők részére történő eljuttatása, a honlapon történő megjelentetése.

A képviselő-testületi határozatok és a megalkotott rendeletek nyilvántartásának vezetése, az egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek honlapon történő megjelentetése, a bizottságok negyedéves beszámolóinak elkészítése előterjesztés formájában,  a képviselői fogadóórák nyilvántartása.

A Képviselő-testületi Csoport az önkormányzat tisztségviselői, a képviselők, a kollégák munkájához kapcsolódó döntéselőkészítő tevékenységet segíti, a képviselők és a kerület lakói között a folyamatos kapcsolattartást támogatja, ezzel elősegítve a helyi közösséget érintő ügyek megfelelő ellátását.

 

A Képviselő-testületi Csoport az alábbi feladatokat látja el 

 • előterjesztések átvétele, formai ellenőrzése, iktatása, a beérkezett előterjesztések alapján az előterjesztések listájának összeállítása,
 • a képviselő-testületi és bizottsági ülések meghívó-tervezeteinek elkészítése, az ülések összehívása a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az ügyrendekben meghatározottak szerint, a meghívó és az anyagok eljuttatása a meghívottak részére postafiók útján, postai úton, faxon, e-mailben, plakát és meghívó kihelyezése az információs táblára,
 • a képviselő-testületi és bizottsági ülések meghívóinak és nyílt előterjesztéseinek a honlapon történő megjelentetése a lakosság tájékoztatása céljából,
 • részvétel a bizottsági és képviselő-testületi üléseken, a levezető elnök munkájához segítségnyújtás,
 • részvétel az Mötv. rendelkezése alapján évente tartandó Közmeghallgatáson, a beérkező kérdések, észrevételek, javaslatok összegyűjtése, továbbítása az illetékes tisztségviselő részére, a helyszínen segítségnyújtás a zökkenőmentes lebonyolításban, a hangfelvétel alapján a jegyzőkönyv elkészítése,
 • a jegyzőkönyvek, helyi rendeletek, előterjesztések, bizottsági vélemények, módosító-kiegészítő indítványok, jelenléti ívek megküldése Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjének,
 • a képviselő-testületi ülés eredeti dokumentumainak bekötésre történő előkészítése, a bizottságok és nemzetiségi önkormányzatok anyagainak rendszerezése, irattárba helyezése, a hanganyagok archiválása,
 • a képviselő-testületi határozatok és a megalkotott rendeletek nyilvántartásának vezetése, az egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek honlapon történő megjelentetése,
 • határozatokról hiteles kivonat kiadása a határozat végrehajtásáért felelős személy részére az alábbiak szerint: a határozat száma, tárgya, a végrehajtásért felelős személy neve, a hiteles kivonat átvételének dátuma, aláírás – táblázat formájában dokumentálásra kerül; a határozatok továbbítását követően a táblázat megküldése Polgármester, Jegyző, Aljegyző részére,
 • a bizottságok negyedéves beszámolóinak elkészítése előterjesztés formájában,
 • a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló negyedéves beszámoló elkészítése előterjesztés formájában,
 • jelenléti ívek, szavazatösszesítő eljuttatása a Gazdasági Irodára, heti jelentés leadása a Gondnokságnak és a Portaszolgálatnak a  bizottsági, testületi ülések és egyéb megbeszélések időpontjáról technikai előkészítés és tájékoztatás céljából,
 • képviselői fogadóórák nyilvántartása, a képviselők, bizottsági tagok, delegált szakértők részére érkező küldemények elektronikus úton és postafiók útján történő kézbesítése, képviselői sms-értesítések bonyolítása.

 

 

Jogszabályok

Elérhetőségek
Képviselő-testületi Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Telefon: +36 1 253 3328, +36 1 253 3329
E-mail: levelet küldök
Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.30
Szerda: 8.00-16.30
Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-12.30
Csoportvezető elérhetősége
Név: Vajda Edit
Cím: I. emelet 110.
Telefon: +36 1 253 3328
E-mail: levelet küldök
Ügyintézők elérhetőségei
Biacsi Gábor jegyzőkönyvvezető
Telefon: +36 1253-33500
E-mail: levelet küldök
Horváthné Pécz Renáta jegyzőkönyvvezető
Telefon: +36 1 253-3328
E-mail: levelet küldök
Mucsi Mária jegyzőkönyvvezető
Telefon: +36 1 253-3329
E-mail: levelet küldök