Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Polgármesteri Iroda

A Polgármesteri Iroda feladata a kerület közép- és hosszú távú stratégiáinak (pl. Integrált Városfejlesztési Stratégia) kialakítása és azok megvalósításának összefogása, valamint a fontosabb kerületi fejlesztések koordinációja. Mindezeket figyelembe véve a Polgármesteri Iroda missziója a megfelelő stratégiai döntések teljes körű és pontos megvalósításának irányítása, a tisztségviselőkkel kapcsolatban álló ügyfelek gyors és hibamentes ügyintézése, valamint a civil kapcsolatok magas szintű ápolása a kerület fejlődése, színvonalas működtetése és a lakosság elégedettsége érdekében.

A Polgármesteri Iroda 2020. március 1. napjától 6 szervezeti egységből áll:

Csoportok:

 

Az EU Programiroda fő feladata a fejlesztésekhez szükséges források megszerzése érdekében a pályázatok figyelése, elkészítése és a nyertes pályázatok megvalósítása, a pályázati adminisztráció teljes körű menedzselése.

A Főépítészet feladata a kerületi fejlesztésekhez kapcsolódó szabályozási tervek kidolgoztatása, felülvizsgálata, a lakossággal való ismertetése, a kerületet érintő településrendezési és településfejlesztési tervek összhangjának kialakításában való közreműködés. A Főépítész feladata továbbá a városkép védelme érdekében létrehozott építészeti-műszaki tervtanács működtetése, az egységes táji és építészeti arculat kialakítása a szakmai konzultációk és állásfoglalások kiadásával.

Az Oktatási és Művelődési Csoport feladata az önkormányzat fenntartásában működő óvodák és közművelődési intézmények irányítása, ellenőrzése, fenntartása, működtetése, továbbá a jogszabályokban meghatározott hatósági feladatok elvégzése.

A Polgármesteri Titkárság célja a Polgármester adminisztratív feladatai ellátásának segítése. A Titkárság fő feladatként a polgármesteri hatáskörbe tartozó döntések előkészítésével, illetve a más szervezeti egységek által előkészített döntési javaslatok jogi és célszerűségi vizsgálatával foglalkozik. Az Alpolgármesteri Titkárság segíti az alpolgármestereket feladataik ellátásában, közvetlen kapcsolatot tart az ügyfelekkel, civil szervezetekkel, kerületi intézményekkel, kisebbségi önkormányzatokkal és a vállalkozói szféra partnereivel.

A Sajtó és kommunikáció felelősségi körébe tartozik a sajtó kapcsolatok koordinálása. Feladata a rendszeres kapcsolattartás az országos, a regionális és a kerületben működő írott és elektronikus sajtóval.

A Szociális és Egészségügyi Csoport feladata a kerületben élő nehéz anyagi és szociális körülmények között élő személyek, családok pénzbeli és természetbeni segítése.

 Elérhetőségek
Polgármesteri Iroda
1173 Budapest, Pesti út 165.
Tel.: +36 1 253 3306
Fax: +36 1 253 3313
Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-12.30
Irodavezető
dr. Ughy Gabriella
I. em. 104. szoba
Tel.: +36 1 253 3397