Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Szociális és Egészségügyi Csoport

A Szociális és Egészségügyi Csoport feladata a kerületben élő nehéz anyagi és szociális körülmények között élő személyek, családok pénzbeli és természetbeni segítése, illetve a megállapított támogatásokhoz kapcsolódó igazolások kiadása.


A csoport fő feladata a pénzbeli ellátások megállapítása, a krízishelyzetbe került személyek és családok részére gyors és hathatós segítségnyújtás. A csoport célja, a nehéz helyzetbe került személyek részére olyan minőségű segítség nyújtása, hogy eséllyel tudja felvenni a versenyt akár a munkaerőpiacon, akár a családi élet színterein való küzdelemben.

A Szociális és Egészségügyi Csoport feladata emellett a képviselő-testületi valamint bizottsági ülések döntéseinek előkészítése, előterjesztések írása, továbbá a kerületi egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok is.


A Szociális és Egészségügyi Csoport célja, hogy segítő kezet nyújtson minden olyan rászoruló részére, akik számára a mindennapi megélhetés is súlyos gondot jelent. A csoport munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a munkáját vesztett kerületi lakosok támogatására és foglalkoztatására, munkájukat polgárbarát ügyintézés és magas fokú empátia jellemzi. A csoport folyamatosan törekszik arra, hogy egyetlen rászoruló ember se maradjon segítő támogatás nélkül.

A Szociális és Egészségügyi Csoport által nyújtható segélyek és támogatások megállapítása során a jövedelemhatárok számításánál irányadó összeg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege, mely 2016-ban 28.500,- Ft/hó.

 

A kérelmekhez becsatolandó jövedelemigazolások formái az alábbiak lehetnek:

 • munkahelyi igazolás;
 • álláskereső családtag esetén:

  • amennyiben álláskeresési ellátásban (álláskeresési járadék, illetve álláskeresési segély) vagy aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) részesül, az ellátást megállapító határozat + az utolsó havi postai szelvény;
  • amennyiben nem részesül álláskeresési ellátásban vagy aktív korúak ellátásában, a munkaügyi központ erről szóló érvényes (30 napnál nem régebbi) igazolása, valamint büntetőjogi nyilatkozat arról, hogy végez- e alkalmi munkát és ha igen, mennyi az ebből származó jövedelme havonta;
 • társadalombiztosítási ellátások (GYES, családi pótlék, stb.) és megváltozott munkaképességű személyek részére biztosított ellátások (rehabilitációs ellátás, stb.) és szociális ellátások (ápolási díj, időskorúak járadéka) esetén, a folyósító szerv érvényes (30 napnál nem régebbi) hatósági bizonyítványa az ellátás folyósításáról (postai úton történő kézbesítés esetén), banki úton történő kifizetés esetén az átutalási bankszámlakivonat másolata;
 • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztató levele az adott évben megillető ellátás összegéről, továbbá az aktuális (előző) havi ellátás igazolása postai szelvény, vagy bankszámlakivonat útján;
 • amennyiben a kérelmező olyan ellátásban részesül, mely mellett megengedett a munkavégzés (pl. GYES, GYET, stb.) csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy végez-e alkalmi munkát, és ha végez mennyi az ebből származó jövedelme havonta;
 • vállalkozók esetén, a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet igazoló NAV dokumentum, adóbevallással nem lezárt időszak esetén büntetőjogi nyilatkozat
 • gyermektartásdíj esetén bírósági végzés a tartásdíj összegéről, amennyiben a kérelmező fizet tartásdíjat, szintén csatolja a bírósági végzést;


Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentő támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek a havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

Ha a jogszabályok előírják, hogy az egyes támogatások iránti kérelmek elbírálása során az ügyintézőknek környezettanulmányt kell készíteniük, a kérelmezőnek lehetővé kell tennie azt, és együtt kell működnie a környezettanulmány során az ügyintézővel.

Ügyek