Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

BIZOTTSÁGI ÜLÉS:

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottságának

Elnöke meghívja Önt

a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság

2018. november 20-án, kedden 16 órakor

a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában tartandó ülésére

MEGHÍVÓ

 

a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottság

2018. november 20-án (kedden) 16.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában

(1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 301.)

tartandó üléséreNapirendi javaslat:

1./ Beszámoló a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság aktuális helyzetéről, tevékenységéről

(az SZMSZ. 3. számú melléklet I./E/16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján)

Előadó: Hatvani Zoltán, a bizottság elnöke

 

2./ 155/2018/11.08.

Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

 

3./ 156/2018/11.08.

Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

 

4./ 157/2018/11.08.

Javaslat a Budapest XVII. kerület 0137713 helyrajzi számú ingatlan 19107/79008 tulajdoni hányada tekintetében elővásárlási jognyilatkozat megtételére

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

5./ 158/2018/11.08.

Beszámoló az MNV Zrt. részére a Budapest XVII. kerület 128457/1 helyrajzi számú ingatlan valamint a 128463/7 helyrajzi számú ingatlan 1178/4531 tulajdoni hányadának hasznosításáról Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

6./ 159/2018/11.08.

Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013. (VIII. 29.) rendelet módosítására

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

7./ 161/2018/11.12.

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2018. év III. negyedévi döntéseiről

Előadó: Riz Levente polgármester

Elérhetőségek
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
Képviselő-testületi Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
I. em. 110.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Telefon: +36 1 253 3328, +36 1 253 3329
Csoportvezető: Vajda Edit
E-mail: levelet küldök