Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Állat-nyilvántartások

Adat megnevezése Megjegyzés
A Jegyzői Iroda Igazgatási Csoportjának állattartási ügyintézője az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletében foglaltak alapján a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Méhek szállítása és vándoroltatása esetén a méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének meghatározott nyomtatványon. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A kijelentést szintén meghatározott nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével. A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII tv. alapján a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartására, szaporítására az állatvédelmi hatóság adhat engedélyt, mely ezen veszélyes állatok vonatkozásában nyilvántartást vezet.
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben foglaltak értelmében a települési önkormányzat jegyzője a veszélyes állatok nyilvántartásba vételére és ellenőrzésére köteles.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

A jegyző nyilvántartja:

 • a méhész nevét és lakóhelyét;
 • a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét;
 • az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának helyét;
 • a méhcsaládok számát;
 • az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.);
 • a letelepedés idejét.

A veszélyes állat vonatkozásában vezetett nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

 • az állat tulajdonosának és tartójának nevét, címét;
 • az állat azonosítását szolgáló adatokat és
 • az állat tartási helyének adatait.

 

A veszélyes és a veszélyessé minősített ebek nyilvántartásának tartalma:

 • az ebtartó adatai (név, születési hely és idő, lakcím);
 • az eb tartási helye;
 • az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, neve;
 • az eb egyedi jele (mikrochip száma) és marmagassága;
 • az eb egyéb egyedi jellemzői;
 • ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Személyes adat

Személyes adatAlkalmazott jogszabályok:

Elérhetőségek
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
1173 Budapest, Pesti út 165.
Zöld szám: +36 80 217-217
Telefon: +36 1 253-3300
Fax: +36 1 256-0661
E-mail: levelet küldök