Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Építésügyi nyilvántartások

Adat megnevezése
Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján a Közigazgatási Iroda Építéshatósági Csoportja - illetékességi területére vonatkozóan - az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

  • a helyi építési szabályzat (KVSZ) és az ahhoz kapcsolódó kerületi szabályozási tervek (KSZT) nyilvántartása
  • építmények nyilvántartása
  • felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák) nyilvántartása
  • hatósági ellenőrzések nyilvántartása
  • az építésügyi hatósági eljárások során kiszabott építésügyi és eljárási bírságok, valamint azok behajtásának nyilvántartása

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

-

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Személyes adatok és közérdekű adatok

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A nyilvántartásokból a kért adathoz fűződő érdekeltség igazolása vagy valószínűsítése esetén adat szolgáltatható. Ha az adatot nem érdekeltségre hivatkozással, hanem kifejezetten mint közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot kérik kiadni, a közérdekű adatokra irányadó törvényi szabályok szerint kell eljárni. Ilyen esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy csak a személyes adat törvényi fogalma alá nem eső adat adható ki. A nyilvántartásokból személyes adat - ha törvény másként nem rendelkezik - az érintett írásbeli hozzájárulása esetén adható ki.

A fentiekre figyelemmel az adatszolgáltatás helye: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Csoportjának hivatalos helyiségei (1173 Budapest, Pesti út 165. II. em.). Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13-18 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Telefon: +36 1 2533-362
Fax: +36 1 2533-366

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 68 §-69/A §-ok valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IV. számú melléklete alapján.


Alkalmazott jogszabályok:

Elérhetőségek
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
1173 Budapest, Pesti út 165.
Zöld szám: +36 80 217-217
Telefon: +36 1 253-3300
Fax: +36 1 256-0661
E-mail: levelet küldök