Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Üvegzseb

Az „üvegzseb” kifejezés a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény illetve az abban foglalt legfontosabb rendelkezések lényegét jelenti közismertebb néven. Az „üvegzsebtörvény” többek között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezéseit módosította, melyek között – a közpénzek felhasználásának nyilvánossága érdekében – 2004. január 1-jétől az önkormányzatok számára lényeges feladatként határozta meg bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét.

A közzétételi kötelezettség egyrészt olyan, az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozik, melyek összege – az adott költségvetési évben értékhatár tekintetében támogatottanként a támogatások összegének egybeszámításának figyelembevételével – a kettőszázezer forintot eléri vagy meghaladja.
A támogatásokra vonatkozó adatokat a támogatást odaítélő szervezet (vagy irányító szerve) hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig kell biztosítani az adatok hozzáférhetőségét.

 

Az önkormányzatoknak a szerződések kapcsán fennálló nyilvánosságra hozatali kötelezettsége másrészt az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések tekintetében áll fenn.

Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét szintén egybe kell számítani.

A szerződések törvényben meghatározott adatait valamint azok változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül kell közzétenni.

 

A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint a nemzetközi jogi kötelezettség alapján illetve - külön jogszabályban meghatározott egyéb okból - minősített adatra.

 

 

Alkalmazott legfontosabb jogszabályok

 

Elérhetőségek
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
1173 Budapest, Pesti út 165.
Zöld szám: +36 80 217-217
Telefon: +36 1 253-3300
Fax: +36 1 256-0661
E-mail: levelet küldök