Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Repülőtéri zajmérés Rákoshegyen – az adatok valós időben itt elérhetők

Repülőtéri zajmérés Rákoshegyen – az adatok valós időben elérhetők a www.rakosmente.hu honlapon

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működéséből eredő, a lakóhelyi környezetben érzékelhető zajhatás kerületünk több évtizedes megoldatlan problémája.

Különösen elviselhetetlen zajterhelést eredményez, hogy az 1-es futópálya lezárása miatt 2015 óta minden évben több hónapon keresztül a légiforgalom nagy része – napi több száz fel- és leszállás – Rákoshegy felett zajlik. A jogszabályokban és a repülőtér környezetvédelmi engedélyében megengedett gépmozgások sokszorosát zúdítják a településrész lakóházaira, ezzel az itt élők pihenéshez, egészséges élethez való alkotmányos alapjogait korlátozzák.

A zajhatás vizsgálatára közjegyző útján igazságügyi szakértőt kértem fel. A megbízás célja, hogy a beltéri és kültéri zaj nappali és éjszakai folyamatos mérésével bemutassa a repülőtér működésének hatását a rákoshegyiek életminőségére.

A vizsgálat két hónapon keresztül a pályazár alatt, majd újabb két hónapon át a pályazár nélküli, ún. üzemszerű állapot időszakában zajlik.

Az igazságügyi zajszakértő bevonásával, közjegyző által hitelesített kültéri és beltéri mérések 2018. augusztus 31-ig tartanak Rákoshegyen.

A vizsgálat kapcsán teljes nyilvánosságot, online elérhetőséget biztosítunk, a mérési adatok valós időben, folyamatosan nyomon követhetők önkormányzatunk honlapján. (www.rakosmente.hu)

A mérések tapasztalatait igazságügyi szakértői véleményben összegezzük és felhasználjuk a rákoshegyi lakók zajterhelésének csökkentése érdekében vívott küzdelemben.

Riz Levente
polgármesterSzakértői bevezető

A környezeti minőség változásának bemutatásában ma már nem vitatható módon minimálisan két követelmény érvényesítése megkerülhetetlen.

Az egyik a környezet állapotában bekövetkező változás folyamatos figyelemmel kísérése, ami az egyes környezeti jellemzők monitoring jellegű vizsgálatát jelenti olyan módon, hogy nem csupán bemutatja a pillanatnyi állapotot, de archiválja is a jellemző adatokat.

A másik a nyilvánosság, a környezeti adatok közérdekűségére vonatkozó jogszabályi kötelezettség tejesítése. A nyilvánosságnak viszont csak abban az esetben van értelme, ha a tájékoztatás nem csupán a szakmai követelményeket elégíti ki, de a laikus közvélemény számára is közérthető.   

Mindkét követelmény érvényesítésében a legkisebb előrelépés is a ma tapasztalható jelentős bizalmatlanság csökkenését eredményezheti. 

Az adatok közérdekűsége szempontjából fontos az idő, hogy a környezet állapotára, annak esetleges változására vonatkozó adat – jellegétől függően természetesen – lehetőség szerint azonnal legyen hozzáférhető a hatásterületen élő, érintett lakosság számára. Az azonos idejű megjelenítéshez az egyre szélesebb körben hozzáférhető internethálózat ma már jól használható technikai eszköz.

A zajgátló védőövezetek kijelölésétől függetlenül, az emberre ható zaj és rezgésterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet tartalmazza. Az értékelés alapjául szolgáló megítélési szint (LAM) a vizsgált zajforrás egyenértékű A-hangnyomásszintjéből korrekciós tényezőkkel számított, a teljes megítélési időre vonatkoztatott érték, amelynek mértékegysége: decibel (dB).

A közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az általuk okozott zajterhelés nem haladhatja meg a rendelet vonatkozó melléklete szerinti határértékeket. A rendelet határértékeket állapít meg egyrészt a nappali (06:00 – 22:00 óra), másrészt az éjszakai (22:00 – 06:00 óra) időszakra, másrészt a lakóépület külső, szabadtéri környezetére és a lakás belső helyiségeire. A jelenlegi vizsgálat során, illeszkedve az Európai Unió vonatkozó direktívájához, külön választjuk a nappali időszakon belül az esti (18:00 – 22:00 óra) időszakot is.

A jelen vizsgálatban részvevő szakértői csoport szándéka az volt, hogy a képernyőn megjelenő adatok közérthető módon mutassák be egy kijelölt helyszín eredő zajszint változását, amely domináns módon tartalmazza a repülési zajösszetevőt is. Az adatok összehasonlító jellegűek, ezért közvetlenül nem, de szakértői mérlegeléssel alkalmasak az emberekre ható zaj értékelésére, amelyek a vizsgálat végén egy szakértői véleményben kerülnek összegezésre.

Pataki Károly

a közjegyzői eljárás során kirendelt igazságügyi szakértő