Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Intézmények

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg azon feladatokat, amelyek ellátásáról a települési önkormányzatnak a helyi közszolgáltatások körében – lehetőségeihez mérten, bizonyos feladatok tekintetében pedig kötelező jelleggel – gondoskodnia szükséges.

 

Azon túl, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni egyebek mellett az óvodai nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosításáról, a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függő mértékben és módon gondoskodnia kell a magasabb szintű egészségügyi és szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról, a közösségi tér biztosításáról, valamint a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatásáról továbbá az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítéséről.

 

Rákosmente Önkormányzata a fenti kötelezettségek szem előtt tartásával olyan sokrétű intézményrendszert működtet illetve felügyel, amely biztosítja a Rákosmentén élők különböző igényei közötti összhangot.

Önkormányzatunk portálja tájékozódást biztosít az egészségügyi intézmények elérhetőségeiről, azok ellátási területeiről, magában foglalva a rendelőintézeteket, a kórházakat, az ügyeletet, az orvosi körzeteket, a védőnői ellátást és a gyógyszertárakat.

A kerületben gyógyító állatorvosok elérhetősége külön menüpontban található.
A közoktatási intézmények címszó alatt az érdeklődők teljes képet kapnak a kerület közoktatási hálózatáról – ide értve nem csupán az önkormányzati és állami fenntartású nevelési-oktatási intézményeket, hanem az alapítványi illetőleg az egyházi alapítású és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményeket is. 2013. január 1-jétől a korábban önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásba kerületek, de működtetésüket továbbra is Önkormányzatunk látja el.

A kerület valamennyi bölcsődéjének elérhetőségét szintén megtalálhatják az eziránt érdeklődők.

Szociális intézményeink között részletes leírással szolgálunk a Rákoskeresztúri Családsegítő Központról, a Gyermekjóléti Központról, a kerület különböző részein működő gondozási központokról valamint az idősek és az akár pszichiátirai állapotuknál fogva, akár fogyatékosságuk miatt, akár szociális rászorultságuk okán segítségre szorulók támogatásának, ellátásának lehetőségeiről.

 

Az iskolán kívüli művelődés szerteágazó területei ismerhetőek meg az utolsó menüpontban; a közkönyvtárak fenntartása és működtetése, a muzeális értékek megőrzése és megismerésének biztosítása, általában a közgyűjtemények megóvása, kezelése, a művelődéshez való jog érvényre juttatásának – az iskolai oktatás melletti – legfontosabb biztosítéka.

Rákosmente kulturális életének sokszínűségét mutatja, hogy kerületünk valamennyi városrészében működik művelődési illetőleg közösségi ház, melyek értékadó kiállításokkal, programokkal szolgálnak az odalátogatók számára csakúgy, mint a Rákosligeten önkormányzati támogatással működő Gózon Gyula Kamaraszínház és a Rákoshegyi Bartók Zeneház.

Rákosmente – a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és tagintézményei okán is – olyan értékek sokaságát magában hordozó sokszínű területe a fővárosnak, mely hozzájárul az itt élők nyugodt, kiegyensúlyozott, értékorientált környezetének kialakulásához.