Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Tájékoztató a 2020. évi óvodai beiratkozásról

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzetben a lakosság védelme érdekében a köznevelésért felelős miniszter a 7/2020.(III.25.) EMMI határozatban szabályozta a 2020/2021. nevelési évre történő, óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását.

A személyes kontaktusok minimalizálása érdekében az Oktatási Hivatal nyilvántartási rendszerében szerepelő óvodaköteles korba lépő gyermekek, illetve a már óvodaköteles korú, de óvodai jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek beíratása a kötelező felvételt biztosító önkormányzati óvodába – a szülő eltérő szándéknyilatkozata hiányában – automatikusan megvalósul.

A fentiekre tekintettel Rákosmentén az óvodai beiratkozást két ütemben valósítjuk meg:

I. Ütem

Az első ütemben azon óvodaköteles gyermekek elhelyezésében születik döntés:

 • akik Rákosmentén állandó, ennek hiányában tartózkodási lakcímmel rendelkeznek, és
 • az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint óvodai jogviszonnyal nem rendelkeznek, és
 • az Oktatási Hivataltól az oktatási azonosító számukat is tartalmazó értesítést kaptak (az értesítés postai kézbesítéstől függően 2020. április 6-10. között várható).

A 2020. február 28. napján Rákosmentén érvényes lakcímmel rendelkező, az Oktatási Hivatal által értesített gyermekek óvodai beiratkozása:

A kötelező felvételt biztosító, felvételi körzet szerint illetékes önkormányzati óvoda az Oktatási Hivataltól kapott, a gyermekek adatait (oktatási azonosítóját is) tartalmazó lista lapján 2020. április 21. napjáig automatikusan felveszi azokat a gyermekeket, akikről nem jött értesítés, hogy másik óvoda felvette volna őket (pl. egyházi vagy magánóvoda). A felvételhez szükséges adatokat az Oktatási Hivatal a fenntartó részére megküldte, ezek az óvodák rendelkezésére állnak, tehát a beiratkozáshoz személyes szülői intézkedésre és egyéb teendőre nincs szükség. Az óvodai felvételi körzetek az Önkormányzat honlapján (www.rakosmente.hu), az „Óvodai beiratkozás Rákosmentén 2020” menüpont alatt kerültek közzétételre.

1. Teendők, ha a szülő nem a körzet szerint illetékes óvodába kívánja beíratni gyermekét:

 • A szülő 2020. április 17-ig küldhet szándéknyilatkozatot a választott óvodának, amennyiben nem a körzet szerint illetékes óvodába kívánja beíratni gyermekét.
 • A nem önkormányzati óvoda (pl. egyházi, magánóvoda) 2020. április 20-ig dönt a gyermek felvételéről. Döntéséről értesíti a szülőt, a felvételi körzet szerint illetékes óvodát és bejelentést tesz a köznevelés információs rendszerébe.
 • A kötelező felvételt biztosító önkormányzati óvoda a körzetébe nem tartozó gyermek felvételére vonatkozóan - a szülő szándéknyilatkozata alapján - 2020. április 30-ig dönt a szabadon maradt férőhelyekre való felvételről. Döntéséről értesíti a szülőt, a körzet szerint illetékes óvodát és bejelentést tesz a köznevelés információs rendszerébe.


2. Teendők, ha az óvodaköteles korú gyermek bölcsődés, de még nem érte el az óvodába lépéshez szükséges fejlettséget:

 • A bölcsődék legkésőbb 2020. április 15-ig jelzik az Oktatási Hivatal számára, ha a gyermek további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt.
 • Kérjük, hogy a szülő az Oktatási Hivataltól kapott értesítést mutassa be a bölcsődében. Ha a bölcsőde a jelzést az Oktatási Hivatalnak megküldte, a szülőnek nem kell az óvodai beiratkozási eljárásban részt vennie.


3. Teendők, ha a gyermek sajátos nevelési igényű:

 • Ha szakértői vélemény már elkészült, az abban kijelölt óvoda a gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi.
 • Kérjük a folyamatban lévő szakértői vélemények készítése során tájékozódni a kijelölhető intézményekről Rákosmente Polgármesteri Hivatala Oktatási és Művelődési Csoportjánál (telefon: 06 1 253 3586, e-mail: bukucs.gyorgy@rakosmente.hu).

 • 4. Teendők, ha az óvodaköteles korú gyermek óvodakezdésének elhalasztását kéri a szülő:

  • A szülő 2020. május 25-éig kérelmezheti az illetékes - állandó lakcím szerinti - járási hivatalnál gyermeke felmentését. (Űrlap beszerezhető/benyújtható: a 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatt található Kormányablakban.)
  • Kérjük, hogy a szülő a járási hivataltól kapott döntésről tájékoztassa a körzet szerint illetékes óvodát.


  5. Teendők, ha az óvodaköteles korú gyermek nem Magyarországon kezdi meg az óvodai nevelést, illetve ha már külföldön jár óvodába:

  • Ha az óvodaköteles gyermek családjával külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a - Köznevelés menüpont - Külföldi távozás bejelentése - pontjából.
  • A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.


  II. Ütem

  A második ütemben azon gyermekek óvodai elhelyezéséről születik döntés:

  • Akik óvodaköteles korúak, életvitelszerűen a kerületben laknak, de 2020. február 28. napja előtt nem/sem rendelkeztek Rákosmentén állandó - ennek hiányában tartózkodási - lakcímmel, így számukra az Oktatási Hivatal nem a XVII. kerületi lakcímre küldte meg az oktatási azonosító számot is tartalmazó értesítést.
  • Akik óvodaköteles korúak, de valamely adminisztrációs hiba miatt nem szerepelnek, vagy hibás adatokkal szerepelnek a központi nyilvántartásban, ezért nem kaptak, illetve téves adatokat tartalmazó értesítést kaptak (pl. időközben névváltozás történt, külföldről hazaköltöztek stb.).
  • Továbbá azok, akik még nem óvodaköteles korúak (2017.09.01. és 2018.02.28. között születtek) és az óvodakötelesek felvétele után fennmaradó szabad férőhelyekre jelentkeznek.


  A második ütemben felsorolt gyermekek esetében a felvételi kérelem benyújtásának időpontja: 2020. május 18-19-20. napja.

  A felvételi kérelmet a szülő elektronikus formában juttassa el a választott óvodához.

  • Az óvoda a felvételi kérelemben megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot a szülővel és tájékoztatja az adategyeztetés módjáról.
  • Az óvoda a felvételi döntését 2020. június 19. napjáig megküldi a szülőnek.


  Budapest, 2020. április 1.

  Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.

  jegyző


Óvodák