Rákosmente földes utcáinak komplex felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása

KMOP 2007-2.1.1/B.

Teljes projektköltség: 733 768 982 Ft

Önerő: 258 768 982 Ft

EU által nyújtott támogatás: 475 000 000 Ft

MEGÉPÜLŐ UTCÁK:


Fuvaros utca, Nyomdok utca, Olcsva utca, Aknász utca, Tiszafüred utca, II. utca, III. utca, IV. utca, Dallamos utca, Abaliget utca

Fuvaros utca Nyomdok utca Olcsva utca Aknász utca Tiszafüred utca II. utca III. utca IV. utca Dallamos utca Abaliget utca

Tisztelt Rákosmenti Polgárok!


Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Önkormányzatunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-magyarországi Operatív Program pályázatának keretében elnyert 475 millió forint uniós támogatás segítségével, 258,7 millió forint kötelező önrész mellett Rákosmente tíz földes utcáját teljes körűen felújítja. A munkálatok során a tíz utcát szilárd burkolattal látjuk el, és minden út mentén csapadékvíz-elvezető csatornát építünk, amely Rákosmente komplex közlekedési infrastruktúra-fejlesztési stratégiájának részeként illeszkedik beruházásunkhoz.

Ahol a jelenlegi csapadékvíz-elvezetési rendszer nem csatlakozik a meglévő befogadó egységbe, ott az Önkormányzat a kötelező önrészen felül 88,7 millió forint saját forrás biztosításával fejleszti a csapadékvíz-elvezetési hálózatot. A pályázatban szereplő utcák aszfaltozása csökkenti a közlekedésből származó környezeti terhelést, az alapinfrastruktúra javítása révén teret biztosít a gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlődésének. Munkánk célja, hogy kerületünk úthálózatának megújításával egyre több korszerű közterület jöjjön létre, hogy az egészséges, nyugodt életvitelhez elengedhetetlen színvonalas környezet kialakítása révén modern kertvárost teremtsünk Rákosmentén.

Bízunk benne, hogy örömmel használják majd az újonnan épült utakat.
Köszönjük, hogy közterheik viselésével hozzájárultak azok megvalósításához.

Tisztelettel üdvözli Önöket,


Riz Levente | Horváth Tamás
polgármester | alpolgármester